LVV houdt persconferentie over verantwoord gebruik Glyfosaat in Nickerie

LVV houdt persconferentie over verantwoord gebruik Glyfosaat in Nickerie

19-07-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in samenwerking met het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) vandaag 19 juli 2019 een persconferentie belegd ten kantore van LVV te Nickerie. Vanuit de minister van LVV, Rabin Parmessar is de opdracht uitgegaan naar de afdeling Voorlichting om de bewustwording met betrekking tot verantwoord gebruik van pesticiden op te voeren. In dit kader is door Carmen van Dijk, Wnd Hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen, aan de locale bevolking informatie verschaft over het pesticide beleid, welke het ministerie momenteel voert. De nadruk werd in deze gelegd op de importverbod van Glyfosaat. Er is aangegeven dat het ministerie reeds lang bezig is de geregistreerde pesticiden te her-screenen, aan de hand van nieuwe ontwikkelingen in de wereld. Door de directeur van ADRON, Nareen Gajadien is ingegaan op waar Glyfosaat in de rijstsector wordt toegepast en wat de alternatieven zijn, zowel chemisch als mechanisch. Voor chemisch is aangedragen de actieve stoffen glufosinaat ammonium, bispyribac sodium, 2-4D en metsulfuron methyl. Mechanisch werd aangedragen het op tijd ophalen van de afvoerkanalen en voor kleinere arealen met bijvoorbeeld de brushcutter. -