LVV gaat samenwerking met Brazilië intensiveren

LVV gaat samenwerking met Brazilië intensiveren

06-08-2019

De residerende ambassadeur Laudemar Gonçalves de Aquiar Neto heeft een werkbezoek gebracht aan minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Tezamen met de staf van LVV heeft vandaag gedachtenwisseling plaatsgevonden hoe de samenwerking tussen het ministerie van LVV en Brazilië te intensiveren.

Tijdens de bijeenkomst is er gesproken over onder andere het vervolg van het trilateraal project ‘Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname’Support to the, mogelijke studie faciliteiten op veeteeltgebied, technische assistentie met betrekking tot ziektes en plagen, mogelijke exporten/importen naar/van beide landen en projecten om de agrarische sector tot betere ontwikkeling te brengen. Ambassadeur Gonçalves de Aquiar Neto heeft de minister ingelicht over de samenwerkingsgebieden op agrarisch gebied die Brazilië heeft met Suriname. Voorheen exporteerde Brazilië tal van producten naar Suriname. Gezien de diaspora in ons land groeit, is het ideaal dit weer op te pakken. De ambassadeur stelt voor een werkgroep op te richten die de samenwerking coördineert en controleert. Eveneens vraagt hij naar een regelmatige bijeenkomst voor evaluatie en verdere afspraken.

Het project ‘Support to the Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname’ was een groot success in Suriname. Het doel van het project was de productie van hooglandrijst in Suriname te verbeteren met het oog op voedselzekerheid voor binnenlandsbewoners. Binnenlandbewoners hebben middels trainingen van deskundigen van het ministerie van LVV en het rijstonderzoeks instituuut EMBRAPA uit Brazilië, geleerd hoe hooglandrijst groter en professioneler te verbouwen. Met de bijgebrachte teelttechnieken is bewezen dat de productie van hooglandrijst driemaal hoger resulteert. Hooglandrijst is een goed alternatief voor rijstbouw gezien de steeds veranderde klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen.

Minister Parmessar geeft aan de samenwerkingsrelatie met buurland Brazilië te intensiveren. De bewindsman ziet graag joint ventures tussen de private sector in beide landen om zo de productie en export te verhogen. Tijdens het gesprek heeft de minister instrukties gegeven aan zijn staf voor de nodige voorbereiding op het vervolg hiervan.