LVV’ers benoemd tot Officier en Ridder in de ereorde van de Palm

LVV’ers benoemd tot Officier en Ridder in de ereorde van de Palm

27-11-2019

In het kader van de 44ste Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname zijn er zoals gebruikelijk Surinamers gehuldigd die aan de Staat Suriname bijzondere diensten hebben bewezen of op andere gebieden zich hebben ingezet. Onder hen bevonden zich onder andere de directeur van het Viskeurings Instituut, VKI, welke ressorteert onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), mevrouw Juliette Colli-Wongsoredjo, en de LVV-ressortleider van het district Marowijne, de heer Ermond Kromopawiro.

Mevrouw Julliette Colli-Wongsoredjo is per besluit van 22 november 2019 PB-nummer 24, door de Grootmeester van de Ere Orde van de Palm, de President van Suriname, benoemd tot Officier in de ereorde van de Palm. Deze benoeming is op basis van de door haar bewezen diensten. Mevrouw Colli is zoals eerder aangehaald, directeur van het VKI; een zeer verantwoordelijke taak die zij reeds vanaf het bestaan van dit instituut in 2007 bekleedt. Alhoewel zij reeds geruime tijd de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is er tot twee keren toe aan haar gevraagd haar krachten te geven aan dit instituut. Hiermee heeft zij ingestemd en leidt het VKI verder in goede banen.

Een andere benoemde was de heer Ermond Kromopawiro, LVV-ressortleider van het district Marowijne, die door president Bouterse tot Ridder in de Ereorde van de Palm is benoemd. Deze onderscheiding verkreeg hij voor de vele verdiensten die hij verricht in het district. De heer Kromopawiro die reeds 32 jaar verbonden is aan het ministerie van LVV, is vanaf het jaar 1998 gestationeerd op het LVV-kantoor in het district Marowijne en is reeds 10 jaar ressortleider aldaar. Vanuit zijn hoedanigheid als ressortleider heeft hij vele projecten gecoördineerd, waaronder projecten betreffende het stimuleren van plantenkassen, erfculturen en schooltuinen. Momenteel wordt onder zijn leiding gewerkt aan de introductie van hydroponicsystemen op scholen. De openbare school Zink Kampoe in Marowijne heeft reeds kennis mogen maken met dit systeem en de aanvragen van overige scholen blijven binnenkomen. De heer Kromopawiro zegt zich, vanuit zijn hoedanigheid als LVV’er, met hart en ziel in te zetten voor de projecten, omdat de distictbewoners mede hierdoor zelfvoorzienend kunnen worden.

 

Het ministerie van LVV is zeer trots op deze medewerkers en zij kunnen gesteld worden als voorbeeld voor de gehele werkende klasse.-