LVV draait kraan meer open om in waterbehoefte tijdens piek inzaai westelijke polders te voorzien

LVV draait kraan meer open om in waterbehoefte tijdens piek inzaai westelijke polders te voorzien

27-11-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West heeft het afgelopen weekend aan Openbare Werken Nickerie gevraagd het pompgemaal in de Clarapolder op te starten. Het gemaal valt onder het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), maar wordt alleen met toestemming van het ministerie van LVV aangezet.

Het was volgens de coördinator van Regio-West, Guido van der Kooye, nodig dat dit gebeurde, omdat na afstemming met de waterschappen in de gebieden Corantijn- en Van Drimmelen polder, was gebleken dat de waterstand in de irrigatiekanalen niet op de juiste hoogte was. Dit is het gevolg van de piek, die de padie inzaai in dit gebied heeft bereikt en de behoefte van boeren om allemaal tegelijk water in hun velden te laten. Het water dat uit het Van Woukanaal wordt gepompt, heeft invloed op bijkans 3.000 hectare areaal in zowel de Van Drimmelen-, Corantijn-, als Clarapolder. -