LVV bespreekt voorstel voor oprichten van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid met Volksgezondheid en HI&T

LVV bespreekt voorstel voor oprichten van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid met Volksgezondheid en HI&T

22-08-2019

Op het ministerie van Volksgezondheid hebben gisteren, 21 augustus 2019, de ministers van Volksgezondheid (VG) Antoine Elias, Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en Stephan Tsang van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) samen met de directeur van Volksgezondheid, vertegenwoordigers van het ‘Suriname Agriculture Market Access Project’ (SAMAP) en andere betrokkene van het ministerie van LVV en VG een onderhoud gehad met betrekking tot een voorstel voor het opzetten en operationaliseren van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid (SAV). De oprichting van de SAV is nodig, omdat Suriname vaker te maken heeft gehad met importweigeringen van voedingsmiddelen van agro-voedsel- en voedselproducten als gevolg van o.a. het niet voldoen aan EU-eisen en omdat er een onevenwichtig toezicht is op agro-voedsel- en voedselproducten op de Surinaamse markt. De SAV krijgt besluitvormingsbevoegdheid op uitvoerend niveau bij de planning en uitvoering van haar voedsel regelgevende mandaat, en is dan als enige instelling verantwoordelijk voor toezicht op voedselveiligheid.


In dit kader is door Jenna Wijngaarde, nationale voedselveiligheid consultant van het SAMAP en Juliette Colli, directeur van het Viskeuringsinstituut, een presentatie gehouden op het ministerie van Volksgezondheid. Het doel van deze presentatie was om de beleidsmogelijkheden voor de oprichting van de SAV en de steun die nodig is vanuit het ministerie van Volksgezondheid en HI &T voor het ontwikkelen van een implementatieplan voor het opzetten en operationaliseren van SAV in de komende negen maanden, te bespreken. Tijdens deze presentatie hebben de bewindvoerders Parmessar, Elias en Tsang hun goedkeuring gegeven aan het voorstel voor het opzetten van het Laboratorium Cluster voor de Voedselveiligheid alsook het toewijzen van de nieuwe SAMAP-investering van laboratoriumapparatuur aan dit Cluster. Het Laboratorium Cluster voor de Voedselveiligheid zal uiteindelijk opgaan in de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid. Het testen van agro-voedsel- en voedselproducten is één van de belangrijkste functies van de op te richten autoriteit (SAV).


Het oprichten van een Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid is van belang voor Suriname, omdat de aanhoudende inefficiëntie en versnippering van het beheer van voedselveiligheid een gegarandeerd recept is voor een dreigende crisis. Belangrijk is natuurlijk ook optimaal gebruik te maken van het momentum, de lopende SAMAP en IDB-projecten, ter verbetering van voedselveiligheid. Het is daarom noodzakelijk om onmiddellijke actie te ondernemen. Suriname zal gebruikmaken van de toonaangevende en succesvolle ervaringen op het gebied van modernisering van voedselveiligheid van landen zoals Singapore en Egypte.


Na de presentatie hebben de bewindvoerders Elias en Tsang hun medewerking toegezegd aan het voorstel voor het oprichten van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid. Hetgeen gepaard gaat met ingrijpende herziening van wetgeving waaronder de levensmiddelen wet, maar ook de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid wet zal opgesteld moeten worden. Beide ministers kijken uit naar het gedetailleerde plan dat uiteindelijk uitgevoerd zal worden. Ook benadrukten de bewindslieden dat het van eminent belang is dat het plan in fasen uitgevoerd zal worden, zodat elke doelgroep goed geïnformeerd en begeleid kan worden.