Kennismakingsbezoek niet-residerende Ambassadeur van Japan aan minister van LVV

Kennismakingsbezoek niet-residerende Ambassadeur van Japan aan minister van LVV

20-11-2019

De niet-residerende ambassadeur van Japan, Zijne Excellentie Tatsuo Hirayama, met als standplaats Port of Spain, Trinidad & Tabago, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar.

Tijdens dit bezoek, op woensdag 20 november 2019, is er gesproken over de reeds bestaande samenwerkingen tussen beide landen op vooral visserij gebied. De minister gaf aan dat tot nu toe er een goede samenwerking bestaat tussen de landen. Beide partijen zijn unaniem de mening toegedaan dat de reeds bestaande relaties verder moeten worden uitgediept.

De delegatie bestond verder uit de echtgenote van de niet-residerende ambassadeur, Dhr. Yamato Kobayashi en Dhr. Jayant Padarath, respectievelijk eerste secretaris en Honorair Consul van Japan hier te lande. Ook een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken zat erbij, Mw. Nicole Colli, en namens het ministerie van LVV zaten Mw. Parveen Amritpersad van het onderdirectoraat Visserij en Mw. Juliette Colli van het Viskeurings Instituut.