Kadertraining LVV’ers voor beter beleidsuitvoering

Kadertraining LVV’ers voor beter beleidsuitvoering

16-07-2019

Vertegenwooridgers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), uit de private sector en aanverwante organisaties zijn momenteel in het buitenland voor het bijwonen van een landbouwseminar. Voor een adequate en efficiënte uitvoering van het beleid is het trainen van kader een prioriteit bij de overheid en met name bij LVV. Minister Rabin Parmessar benadrukt dat vooral hoger kader noodzakelijk is. Naast kundigheid en kennis is ook het bijscholen van het kader nodig gezien de wereld steeds aan het veranderen is. De opgedane kennis zal dan toegepast worden binnen de beleidsstructuren van het ministerie, zo ook de overdracht van kennis aan mede-collega’s en of relevante organisaties.

Voor de seminar voor ‘Agricultural Products Processing and Trading for Suriname’ in Changsa City, Hunan provincie in de Republiek China zijn 20 mensen van LVV geselecteerd. Tijdens deze seminaar worden aan de deelnemers inzicht verschaft in de verwerking en verhandeling van landbouwproducten in China. Gedurende deze landbouwseminar zullen er enkele bezoekjes worden afgelegd aan de moderne landbouwgronden en –industrieën. Eveneens zal er van gedachte gewisseld worden met experts van toonaangevende agrarische verwerkings- en handelsbedrijven in Hunan en andere provincies. De deelnemers worden ook geintroduceerd met een platform voor economische samenwerking op landbouwgebied. Deze seminar duurt van 17 juli tot en met 5 augustus 2019.

Het ministerie van LVV maakt al ruim 6 jaar gebruik van de aangeboden seminars e/o trainingen van China. Dit wordt aangeboden aan landen om onder andere de band tussen China en andere landen te intensiveren. Ook in andere landen zoals India, VS en Caribische landen worden kaders gestuurd voor deelname aan seminars of trainingen. Voor de participatie aan bovengenoemde seminar zijn belanghebbende geselecteerd op basis van hun voorkennis. Het onderdirectoraat Administratieve Diensten c.q. Human Resourse Management is belast met deze procedure.