Inspectie vaar- en vistuigen te Saramacca en Nickerie afgesloten

Inspectie vaar- en vistuigen te Saramacca en Nickerie afgesloten

28-10-2019

De afdeling monitoring & inspectie van het onderdirectoraat visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020 afgesloten. Van 22 tot en met 25 oktober 2019 werden er inspectiewerkzaamheden verricht in de districten Saramacca en Nickerie, voor de groep vaartuigen op de lijst van de Binnenwaterenvisserij (BV).

Van de 148 boothouders die opgeroepen zijn voor de inspectie in bovengenoemde districten, hebben 134 hun vis – en vaartuig aangeboden voor de inspectie. Volgens mevr. Parveen Amritpersad, Wnd. hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie van het onderdirectoraat Visserij, is de opkomst goed te noemen. “De aangekondigde ordening van de visserijsector brengt de vissers in beweging en worden de vissers bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid”, aldus Amritpersad.
In tegenstelling tot voorgaande inspecties verloopt deze heel anders. De vissersvaartuigen worden per visserijcategorie compleet met vistuig verwacht voor de inspecties. Met de vergunninghouders zijn afspraken gemaakt wanneer ze ter inspectie moet langslopen. Deze afspraken zijn zowel schriftelijk als telefonisch doorgespeeld aan de belanghebbende. Deze werkwijze van inspecteren is in nauw overleg met de verschillende vissersorganisaties voorbereid.

LVV-minister Rabin Parmessar geeft aan dat hij goed op weg is naar de waarborging van een duurzame visserijsector. Het Beleid van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is erop gericht, om een optimale en duurzame exploitatie te hebben van de Surinaamse visrijkdommen. De visinspecteurs zetten zich enorm in en vervullen een hele belangrijke rol bij de ordening van de visserijsector. Op programma staat per 1 november 2019 voor de afdeling monitoring & inspectie het laten inspecteren van de groep vaartuigen behorende tot de categorie Surinaamse kustvaartuigen (SK).