GAP-training voor melkboeren, studenten en belangstellenden

GAP-training voor melkboeren, studenten en belangstellenden

20-12-2019

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is wederom gestart met een training Good Agriculture Practices (GAP) voor zowel melkveeboeren, studenten als belangstellenden. Deze tweedaagse training is begonnen op 19 december 2019. Het doel van de training is kennis overdracht ter verbetering van efficiёncy en melkkwaliteit.

Eerder heeft het ministerie trainingen in GAP in de melkveehouderij verzorgd voor de gebieden Wanica-A en C, Saramacca en Para. Op verzoek van een groep belangstellenden en studenten werd deze training gehouden in de trainingszaal van het onderdirectoraat Veeteelt in Paramaribo.

Bij de GAP-training in de melkveehouderij wordt volgens de trainingscoördinator, Winston Fernandes, aandacht besteed aan efficiёnte melkproduktie en verbeterde melkkwaliteit. Daarnaast kostenbesparing, rasverbetering en rassenkeuze. Uit onderzoeken, welke door het ministerie van LVV zijn verricht tussen 2014 – 2016 bleek dat de bacteriologische kwaliteit van melk in Suriname slecht is. Hierbij werden 305 monsters genomen voor onderzoek van de aangeboden melk bij de Melkcentrale NV. De oorzaak hiervan is een zeer hoog kiemgetal, terwijl de chemische kwaliteit vrij goed is met een vetgehalte van 3.6 %.

Een belangrijk aspect bij melkwinning is hygiёne en melkkoeling. Melkkoeling vertraagt de groei van micro-organismen, maar die worden niet gedood. Voor boeren is het daarom van belang de melk te koelen tot 4 à 5 °C binnen 3 uren na het melken en het liefst de melk te transporteren in koeltransportwagens of afgedekt te transporteren. Tijdens de training werd ook aandacht besteed aan het fokbeleid, waarbij veeteeltdeskundige Reshma Ghoghli benadrukte dat gewerkt moet worden aan efficiënte melkproductie door het maken van betere rassenkeuzes.

Door middel van trainingen tracht het ministerie van LVV onder andere de boeren en de melkveehouders, tools aan te reiken, zodat tegen lagere productiekosten nauwkeuriger kan worden geproduceerd, teneinde de kwaliteit van de veestapel te verhogen.

Aan deze training namen 25 participanten deel. De melkveeboeren zijn van de districten Commewijne en Houttuin. De training is op 20 december 2019 afgesloten. Minister Rabin Parmessar hecht heel veel waarde aan trainingen, zowel van het personeel van LVV alsook het verzorgen van trainingen door LVV personeel aan derden. Training stelt de mensen in staat effectiever en efficiënter te werken, hun kennis te verbreden en op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken.