European Food Safety Authority EU ontvangen ‘aanvullende technische informatie voor besluit Export van Sopropo’

European Food Safety Authority EU ontvangen ‘aanvullende technische informatie voor besluit Export van Sopropo’

23-12-2019

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wenst het volgende te benadrukken. De Europese Unie (EU) heeft in hun antwoord op de nota van Minister Rabin Parmessar met betrekking tot de gevraagde technische informatie en de vraag tot uitstel van 6 maanden het volgende geantwoord.

De gevraagde technische informatie is ontvangen en doorgeleid naar desbetreffende instanties. Deze informatie is nodig om het onderzoek door de European Food Safety Authority (EFSA) van de EU te doen, voor het verkrijgen van toestemming om sopropo te exporteren. Suriname zal op basis van de uitkomst van dit onderzoek in de gelegenheid worden gesteld de export van sopropo wederom op te pakken.

Minister Parmessar heeft in dezelfde nota gevraagd, het tijdelijk opgelegde verbod met 6 maanden uit te stellen. Deze vraag heeft de bewindsman gebasseerd op het feit dat het niet aan Suriname heeft gelegen, dat de brief met de gevraagde technische informatie LVV niet heeft bereikt. Het opgelegde export verbod voor sopropo aan Suriname is dus van tijdelijke aard.

Het is nu dus afwachten op de bevindingen van de EFSA. Minister Parmessar en zijn staf staan samen met de actoren in deze klaar om eventuele vragen te beantwoorden of aanpassingen aan te brengen. De Minister is ervan overtuigd dat wij samen ook deze horde kunnen nemen. ‘Samen werken is samen succes boeken en winnen!!!’