EU-Ambassadeur bespreekt relatie Suriname

EU-Ambassadeur bespreekt relatie Suriname

22-11-2019

De niet-residerende Ambassadeur van de Europese Unie (EU), Zijne Excellentie Fernand Ponz Cantó en de Deputy Head of Delegation, Philippe Coessens, hebben een kennismakingsbezoek afgelegd aan minister Rabin Parmessar van het ministerie Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Na de kennismaking is er gesproken over de stand van zaken met betrekking tot samenwerkingsgebieden tussen Suriname en de EU.

Het beleid van het ministerie van LVV is erop gericht om de agrarische sector van Suriname duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor is onder andere een Nationaal Indicatief Programma (NIP) 2014-2020 voor Suriname gelanceerd. Het algemene doel van het programma is het bevorderen van duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname. Met de EU heeft de regering van Suriname in juni 2014 het NIP, welke gefinancierd wordt uit het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Er worden diverse agrarische projecten uitgevoerd uit het NIP. Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) is één van de projecten die daaruit voortvloeit, en nu wordt uitgevoerd. Ook is er gesproken over de aangepaste exportregels en de gehouden audit van de EU. Suriname heeft ook een goede samenwerking op andere gebieden met de EU.

Bij deze kennismakingronde participeerde ook het waarnemend hoofd van Dienst Plantenbescherming en Kwaliteits Keuring, Sadhana Janki, de FAO-Focal Point van het ministerie van LVV, Tania Lie A Sjoe, Imana Power van het CELOS en waarnemend onderdirecteur Maitrie Jagroep van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. De Ambassadeur zegt zeer ingenomen te zijn met de briefing en wilt spoedig met het ministerie zitten om in depth verder de lopende projecten te evalueren.