Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

Coronie geeft feedback op Visserij Management Plan

20-07-2019

De vissers en andere stakeholders van de visserijsector van het district Coronie hebben geparticipeerd aan de consultmeeting in het kader van het herzien van het Visserij Management Plan (VMP) 2014-2018. Onder leiding van de aangetrokken consultant, Sonja Carilho, wordt data verzameld welke meegenomen wordt in het VMP.

Het VMP wordt opgesteld met de steun van het REBYC-II project die in maart 2016 is begonnen en wordt uitgevoerd met de wereldvoedsel organisatie FAO. Het REBYC-II project heeft als doel om voedselverspilling te verminderen door bijvangst – vis waarop niet doelgericht wordt gevist en vaak wordt teruggegooid – op een betere manier te beheren. Het richt zich op verbetering van de wetgeving, het verbeteren van de vangsttechnologie en het vergemakkelijken van het gebruik van duurzame bijvangst.

Landelijk wordt de ervaring van de actieve mensen in visserij activiteiten verzameld. Deze wordt dan geformuleerd als beleidsmaatregelen in het VMP. In de districten Nickerie, Paramaribo en Saramacca (Boskamp) zijn de consultmeeting reeds gedaan. In Coronie wordt de catergorie binnenwateren visserij en wel BV (Binnen Vaart) genoemd en kustwateren visserij, de SKB (Surinaamse Kustvaart Bangamary), uigeoefend.