Concept Wet Plantenbescherming ingediend bij DNA

Concept Wet Plantenbescherming ingediend bij DNA

23-08-2019

Minister Rabin Parmessar heeft op 22 augustus 2019 de nieuwe concept Plantenbeschermingswet ingediend bij De Nationale Assemblee. De huidige Plantenbeschermingswet dateert van 1965 en moet aangepast worden.

Hiermee wilt het ministerie een sterke verankering van de voedselveiligheid aspecten. Verder moet bij wet vastgesteld worden dat het importeren van voedingswaren aan strenge fytosanitaire eisen dienen te voldoen. Dit geldt ook voor alle exporten. In de nieuwe Wet moeten de verschillende technische aspecten voor de veiligheid en maatregelen, duidelijk verankerd zijn en de sancties op niet naleving van de Wet. Tot slot moeten de strafbepalingen tegen illegale praktijken en de op te leggen boetes duidelijk opgenomen worden.

Het ministerie heeft consultatieronde gehouden met stakeholders en hoopt hiermee een aanzet te hebben gegeven aan de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. Het wachten is nu op DNA voor het in behandeling nemen van deze wet.

Minister Parmessar hoopt dat het concept dit jaar nog in behandeling kan worden genomen.