Certificaat uitreiking aan 2e groep GAP gecertificeerde landbouwers

Certificaat uitreiking aan 2e groep GAP gecertificeerde landbouwers

16-08-2019
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag wederom een groep van 16 landbouwers van het ressort Wanica-A, die 3 dagen lang de GAP (Goede Agrarische Praktijken) training hebben gevolgd, gecertificeerd. Dit vond plaats in het gebouw van de Landbouw Coöperatie Kwatta. Dat alle boeren gecertificeerd moeten zijn in Good Argriculture Practices is een maatregel van het ministerie van LVV.

Volgens Maitrie Jagroep, waarnemend Onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV), is het ministerie bereid om meer technische trainingen te verzorgen als het gaat om het telen van verschillende landbouw gewassen. Dit omdat eenieder recht heeft op veilig voedsel en het de plicht is van LVV om erop toe te zien dat het ook gebeurt. Hiervoor vraagt zij wel input van de boeren zelf. OD Jagroep mocht namens, de minister van LVV, Rabin Parmessar enkele certificaten uitreiken aan de deelnemers. Ook secretaris van de Landbouw Coöperatie Kwatta, Diego Rodrigues, en Anand Omapersad, ressort leider van Wanica-A mochten enkele certificaten uitreiken.

De boeren hebben de training als heel leerrijk ervaren en kwamen allen tot het besef dat deze training noodzakelijk is. De technologie op het gebied van de landbouw staat niet stil en blijft zich verder ontwikkelen.

Minister Rabin Parmessar pleit voor het opzetten van een curriculum voor het ministerie, waarbij alle trainingen aan onderworpen zullen worden. Hij heeft reeds de opdracht gegeven aan het onderdirectoraat ODLOAV om spoedig deze op te maken en aan te bieden. Daarnaast pleit de bewindsman voor veilig voedsel voor eenieder. Dit is onder meer de reden waarom alle boeren moeten meewerken zodat wij dit samen kunnen realiseren.