Bond LVV motiveert inspecteurs in het veldwerk

Bond LVV motiveert inspecteurs in het veldwerk

26-08-2019
In navolging van het bezoek van de minister van LVV, Rabin Parmessar heeft nu ook de ABLP-werknemersbond van LVV, de voorlichters en inspecteurs in het veld een bezoek gebracht, met als doel hen te motiveren.

Op zaterdag 24 augustus 2019, bracht de secretaris van de Bond een bezoek aan zijn leden in het veld met het doel hen een riem onder het hart te steken, bij het verrichten van hun veldwerk.

De bewindsman die in deze periode 100% controle heeft geëist van alle exporten van groente en fruit naar het buitenland, wordt in zijn missie ondersteund door de Bond. De secretaris van de bond geeft aan dat het in deze gaat om de werknemers van LVV die ervoor moeten zorgen dat het land Suriname behoed wordt van terugval in haar exporten.
Een gemiddelde inspectieronde per product neemt ongeveer 2 à 3 uren in beslag.

De veldwerkers zijn heel vroeg op pad, omdat er haast elke dag verzendingen zijn naar Europa.
De bondssecretaris geeft aan achter het advies van de minister, om het controlesysteem effectiever te maken voor de werknemers, te staan. Er gaat inderdaad veel mankracht en tijd in zitten.
Minister Parmessar heeft enkele bedrijven reeds geadviseerd om een kwaliteitsmanager aan te trekken.
De Bond zal zich te allen tijde inzetten om de werkomstandigheden van haar leden te bewaken en in goed overleg met het ministerie te werken aan een stukje erkenning en waardering.

Afdeling Media en Voorlichting van het Ministerie van LVV.

Veldwerkers
Ressort A: Dharmlall, Saimoen, Sardjoe S, Ramawadh Nanhoe, Matau B en Matau S.

Ressort B: Tedjoe Vishal, Gunputsing-Timal Roshnie, Badridin Zaman Sharina en Jangbahadoersingh (Resoortleider) te Uitkijk