Bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in het district Saramacca wordt opgevoerd

Bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in het district Saramacca wordt opgevoerd

16-07-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, voert de bewustwording in het verantwoord gebruik van pesticiden in distrikt Saramacca op. De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onderdirectoraat Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) heeft in samenwerking met het Onderdirectoraat Landbouw (ODL) de afgelopen twee weken infosessies verzorgd aan bestuursambtenaren van het Districts Commisariaat Saramacca, de afdeling Economische Controle Dienst van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), LVV-medewerkers aldaar en boeren van La-Poule.

Er is onder andere gesproken over de gevaren van bestrijdingsmiddelen, het beschermen van mens en milieu, en de biologische bestrijding. Verder bracht men ook de Integrated Pest Management, IPM, onder de aandacht van de participanten. IPM, of te wel geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen is een manier om duurzaam landbouw te bedrijven waarbij er gestreefd wordt naar minimale afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten en plagen. Hierdoor zijn er minder problemen met de aanwezigheid van residuen van pesticiden op voedselproducten en is de kans veel kleiner dat ziekteverwekkers resistent worden tegen pesticiden.

De participanten die zeer tevreden waren over het aangeleerde, hebben gevraagd naar intensievere en uitgebreidere vervolg trainingen. De afdeling Bestrijdingsmiddelen werkt nu aan een trainingsschema om gehoor te geven aan dit verzoek. Voor donderdag 18 juli en vrijdag 26 juli 2019 zijn er reeds lopende afspraken voor infosessies te Lareco in combinatie met Tijgerkreek en Calcutta in het district Saramacca.

Minister Parmessar van LVV heeft de bewustwording van het gebruik van pesticiden naar de samenleving toe, gemaakt tot zijn top prioriteit. Hij roept de samenleving op waakzaam te zijn en waar nodig aan de bel te trekken. “We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een gezonde maatschappij”, aldus de minister.