Bestuur pluimveesector heeft vervolggesprek met minister Parmessar

Bestuur pluimveesector heeft vervolggesprek met minister Parmessar

14-07-2019
Minister Rabin Parmessar van LVV heeft een vervolg gesprek gehad met het bestuur van de pluimvee sector in Suriname. Dit gebeurde op 10 juli 2019. Het bestuur van de APSS werd vertegenwoordig door haar  voorzitter Nemchand Kanhai, directiesecretaris Anjalie Jagroe, de producenten Shawn Thijm van ESPEE en Robert Hilversum van Hilly’s Chick, de importeur B. Chotelall. Verder zaten aan tafel, directeur Reina Raveles van het ministerie van Handel Industrie & Toerisme (HIT), de directeur van LVV Deepak Jairam en de onderdirecteur Veeteelt, Verginia Popken.
Tijdens het vervolggesprek zijn de cijfers zoals gevraagd door het ministerie aan de sector gepresenteerd aan minister Rabin Parmessar. Uit voorlopig onderzoek vanuit de sector en het directoraat Veeteelt blijkt dat er geen schaarste is aan eieren. De sector verwacht over 4 maanden een overschot aan eieren, als gekeken wordt naar de voorlopige cijfers. Voor de eerste helft van het jaar 2019 zit de sector reeds met 263.000 leg kuikens/kippen. De sector heeft op woensdag 9 juli jongstleden met haar leden vergaderd en stelt vast dat het probleem eerder gezocht moet worden bij de handel. Op dit moment is er naar zeggen van de producenten een grote mate van smokkelpraktijken waar te nemen van eieren richting de Franse kant. Het gevolg hiervan is een te kort aan eieren op de lokale markt, waarvan de handel misbruikt maakt door de prijs op te schroeven. Directeur Raveles geeft staande de meeting door dat zij reeds opdracht heeft gegeven aan haar werkinstituten om steekproeven te doen bij enkele winkels en te komen met een rapportage.
Minister Parmessar vraagt wederom aan de sector, vanwege zijn transparant beleid, om openhartig te zoeken naar een directe oplossing. Als het aan de minister van LVV ligt mag de samenleving geen dupe worden van dit probleem. De sector geeft aan dat indien de overheid zou besluiten om het tekort op te vangen door te importen, zij haar hierin wel betrekt. Echter benadrukt zij nogmaals dat vooralsnog zij geen behoefte heeft tot het overgaan van importeren van eieren. Dat de prijzen in de winkels zijn gestegen van srd 1,25 naar bijna srd 2 per ei, is vanuit de zijde van de overheid wel een zorgpunt. Het ministerie van LVV wil er alles aan doen om de prijs terug te dringen. Er zal daarom met HI&T in overleg met de sector gewerkt moeten worden aan een adviesprijs.
De sector heeft twee weken de tijd gevraagd om samen met haar producenten te werken aan het stabiliseren van de eierenprijs. Indien geen oplossing gevonden is voor dit vraagstuk zal de overheid moeten inspringen. De ondernemer Chotelall geeft aan dat hij voor srd 54 een rek eieren geleverd krijgt en adviseert de overheid, indien zij de prijs onder controle wil, dat zij direct over gaat tot het importeren van eieren en zelf haar prijs vaststelt. Hilversum bood tijdens het overleg de ondernemer een betere prijs aan namelijk SRD 25 of SRD 30 voor een rek eieren. Verder stelt hij als oplossing voor, de levering op te voeren met als voorwaarde dat het ministerie van HI&T wel de prijzen controleert in de winkels.
Minister Parmessar bedankte de aanwezigen voor hun participatie en kijkt samen met het ministerie van HI&T uit naar een spoedige oplossing vanuit de zijde van de sector.