Apoera krijgt volledige ondersteuning van het ministerie van LVV

Apoera krijgt volledige ondersteuning van het ministerie van LVV

16-08-2019
Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder leiding van Rudie Martodimedjo, de Coördinator Regio Oost, heeft in opdracht van minister Rabin Parmessar, de ondersteuning verleend aan de Ontwikkeling Coöperatie West Suriname te Apoera in het district Sipaliwini.

De bewoners van Apoera zijn voorbereid op een aantal basis zaken in de landbouw. Voorafgaand aan de uitvoering van dit project, heeft President Desiré Delano Bouterse aan LVV-minister Parmessar, gevraagd volledige ondersteuning te verlenen aan het laten opzetten en uitvoeren van een hydroponic systeem. De bewindsman heeft eerder een oriëntatie missie gestuurd voor een vooronderzoek, waarbij nagegaan moest worden hoe het is met de bodemgesteldheid en instructie meegegeven om de bewoners te wijzen hoe de grond moet worden ingericht voor de citrus aanplant. Het ministerie van LVV heeft 150 citrus planten gedoneerd, waarvan 30 reeds zijn overgeplant.

De bedoeling is om later in dit jaar de gemeenschap nog meer te ondersteunen in met name diverse trainingen. De Good Agriculture Practice (GAP) en andere landbouwtrainingen zoals vermeerderingstechnieken, het verantwoord omgaan met bestrijdingsmiddelen, het herkennen en bestrijden van de verschillende plantziekten en het trainen in andere gewassoorten zijn onderdeel van deze ondersteuning.

Minister Parmessar geeft aan dat Suriname de potentie heeft, met haar vruchtbare gronden, de gunstige bodemgesteldheid en klimatologische omstandigheden, om de voedselschuur te worden van de regio. Verder benadrukt hij, dat de ontwikkeling van de landbouwsector in geheel Suriname zal worden gestimuleerd, dus ook in het binnenland. Het ministerie zal alles aan doen om de mensen in het binnenland te betrekken in de ontwikkeling van de agrarische sector aldaar. Verder zal ook gewerkt worden aan het produceren van veilig voedsel en het stimuleren van ondernemerschap. -