Afsluiting training pesticide voor houtsector

Afsluiting training pesticide voor houtsector

15-11-2019

Aan een groep van vierentwintig (24) deelnemers is een certificaat uitgereikt voor de training ‘Verantwoord gebruik van pesticiden’. Gedurende drie dagen zijn medewerkers van houtexportbedrijven getraind geworden door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De doelstelling van de training is het verhogen van de bewustwording en gevolgen van het onverantwoord gebruik van pesticiden. Voor deze groep is de nadruk gelegd op de pesticide Aluminium Fosfide, die gebruikt wordt voor het vergassen van houtsoorten en bulkrijst, welke worden geëxporteerd.

In de week van 11 november 2019 heeft de driedaagse training plaatsgevonden in de zaal van het SAIS-gebouw. Enkele van de behandelde onderwerpen zijn het verschil tussen ziekte en plagen, de gevolgen van onverantwoord gebruik van pesticide, opslag en gebruik van Aluminium Fosfide en de Triple Rinse techniek. Naast Carmen van Dijk, waarnemend Hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen, heeft ook Meglin Samuel, Inspecteur van de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteits Keuring, de deelnemers een training gegeven over onder andere de procedures voor aanvraag, opslag en gebruik van Aluminium Fosfide

Bestrijdingsmiddelen of pesticiden worden gebruikt om ziekten, plagen, onkruid of organismen te bestrijden. Voor het gebruik van (alle) pesticiden (ook huishoudpesticiden als muskietenkaars en insectenspray) geldt: onverantwoord omgaan met dat middel; bestrijding (met als doel verjagend of doden) is ook schadelijk voor mens en milieu. Aluminium fosfide gastabletten worden in containers geplaatst om te voorkomen dat insecten meegaan naar het importerend land via de houtsoorten en bulkrijst die worden geëxporteerd.

Het ministerie van LVV is constant bezig met de bewustwording en ordening van pesticidegebruik in ons land. Naast de bewustwordings campagnes en trainingen voor de stakeholders, de particuliere sector en de jeugd, worden ook procedures en of richtlijnen aangepast of gemaakt. Er wordt nu gewerkt aan het moderniseren van de Wet Bestrijdingsmiddelen van 1972, die reeds achterhaald is. ‘Het belang van ordening van het pesticidebeleid heeft invloed op onze exportgebeuren. Het ministerie van LVV zal er alles aan doen de veiligheid in de waardeketen van de agrarische sector te garanderen’, aldus minister Rabin Parmessar.