Werkgroep SNTA houdt Awareness sessie voor directie en staf LVV

Werkgroep SNTA houdt Awareness sessie voor directie en staf LVV

In het kader van het awareness traject dat door de werkgroep SNTA (Suriname National Training Authority) is uitgezet, zijn op uitnodiging van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) enkele presentaties gehouden. Belicht werden de rol van de SNTA, TVET Strategisch Beleidsplan en Strategie en de Wet SNTA.
Watersleuven te Uitkijkpolder Saramacca gerepareerd

Watersleuven te Uitkijkpolder Saramacca gerepareerd

Medewerkers van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben de afgelopen dagen diverse zandwegen te Uitkijkpolder in het district Saramacca aangepakt door het handmatig graven van watersleuven ook wel bekend als (greppels). Na de zware regens van de afgelopen dagen bleef het regenwater achter op de zandwegen. Om verdere verslechtering van de wegen te voorkomen is met spoed ingegrepen om de watersleuven te maken zodat het water kan weglozen richting de trenzen.
Nieuwe Maximale verkoopprijs van Ureum vastgesteld op SRD160/165

Nieuwe Maximale verkoopprijs van Ureum vastgesteld op SRD160/165

De minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Rabin Parmessar, heeft zojuist overeenstemming bereikt met het rijstbedrijf D. Ramadhin en Sons in het district Nickerie over de nieuwe maximale verkoopprijs van Ureum. Deze overeenstemming is in een verklaring getekend door minister Parmessar en Bhagwatpersad Ramadhin, directeur-eigenaar van het rijstbedrijf, dat ureum importeert. De nieuwe maximale verkoopprijs van Ureum 46% per zak van 50 kg is vastgesteld op SRD 160 bij Algemene Haven Nieuw Nickerie en bij Rijstbedrijf D. Ramadhin en Sons is de maximale verkoopprijs SRD 165. Het Ureum zal deze week beschikbaar zijn voor de verkoop.
Orbillo Seafood plant geopend ‘LVV-minister roept op tot behoedzaamheid voor uitdagingen en bedreigingen in de vissector’

Orbillo Seafood plant geopend ‘LVV-minister roept op tot behoedzaamheid voor uitdagingen en bedreigingen in de vissector’

De Orbilo Seafood Plant in het district Nickerie is vrijdag 14 juni 2019 door zijne excellentie president Desire Delano Bouterse geopend. Het bedrijf is vanaf november 2015 actief en is gestart met de export van verse vis op ijs. Vier jaren verder staat er een uitgebreid bedrijf met verschillende visverwerkingsunits, een ijsfabriek en een aanlegstijger. Het bedrijf beschikt over 7 trawlervergunningen en houdt zich ook bezig met de vangst van red snapper en tuna.
Evaluatie Reverse Linkage Project in de rijstproductie

Evaluatie Reverse Linkage Project in de rijstproductie

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een evaluatiegesprek gevoerd over het Reverse Linkage Project in de rijstproductie, waar het ministerie bijbetrokken is. Bij dit onderhoud, welke vooraf gaat aan een orientatiebezoek van de minister, participeerden naast zijn staf, Nareen Gajadin, directeur van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON), Jamal Baker van het Management of Agriculture Exchange (MAX) Consultancy bedrijf en de Ambassadeur Anwar Lallmohamed, Surinames vertegenwoordiger in de raad van het bestuur bij de Islamatic Development Bank (IsDB).
Westland Sama Group stelt grond beschikbaar voor zaaizaad produktie ADRON

Westland Sama Group stelt grond beschikbaar voor zaaizaad produktie ADRON

Om niet alleen de produktie, maar ook de opbrengst per hectare in de rijstsector op te voeren is voldoende kwalitatief goed zaaizaad een dringende noodzaak. Hiervoor is behalve deskundigheid, ook voldoende goed gelegen areaal nodig. Het Anne van Dijk Rijst Onderzoeks Centrum Nickerie (ADRON) die belast is met onder andere de ontwikkeling van zaaizaad in Suriname beschikt op dit moment niet over voldoende areaal om genoeg kwalitatief zaaizaad voor de sector te produceren.
Jongeren ressort Flora krijgen rondleiding op het Onderdirectoraat Landbouw

Jongeren ressort Flora krijgen rondleiding op het Onderdirectoraat Landbouw

Enkele Jongeren van het ressort Flora uit het district Paramaribo hebben vandaag 14 juni 2019 een rondleiding gehad op het Onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De voorlichters van het onderdirectoraat hebben de jongeren gewezen hoe zij plantjes kunnen uitzaaien in zaaibakken. Verder hebben de jongeren ook gezien hoe zij kunnen planten en irrigatiesystemen kunnen aansluiten in een plantenkas.
Caraibische meeting in Suriname aangaande pesticidebeleid succesvol afgesloten

Caraibische meeting in Suriname aangaande pesticidebeleid succesvol afgesloten

De 4de vergadering van de projectstuurgroep (PSC) van het project “Disposal of Obsete Pesticides Including POPS, Promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides Management in the Caribbean” is afgesloten. Dit vond plaats in hotel Krasnapolsky op vrijdag 14 juni 2019. Voorafgaand aan deze vergadering was de 23ste bijeenkomst van de Coordinating Group of Pesticides Control Boards of the Caribbean, CGPC. Van 10-12 juni 2019 faciliteerde het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de bijeenkomst van 15 kernleden van de CGPC, allen afkomstig uit het Caraibisch gebied.
Veldbezoek studenten Opleiding Animal Production and Health Technology aan Regio West

Veldbezoek studenten Opleiding Animal Production and Health Technology aan Regio West

De studenten van de opleiding Animal Production and Health Technology (APHT) van het Polytechnic college (PTC) hebben een oriëntatiebezoek afgelegd aan diverse plaatsen in de districten Coronie en Nickerie (Regio West) van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Bezocht zijn: de ressortkantoren en openbare slachthuizen van Coronie en Nickerie, enkele veebedrijven en de Openbare markt van Nickerie, alsook het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON). De groep werd namens het PTC begeleid door de docenten Joice Veira en Lucia Dulder; beide gepensioneerde Animal Health Assistants van het ministerie van LVV.
Directie en staf van het Ministerie van LVV wordt getraind in computerlessen en meer...

Directie en staf van het Ministerie van LVV wordt getraind in computerlessen en meer...

De directie en staf van het ministerie van LVV zijn in opdracht van minister Rabin Parmessar deze week aangevangen met een serie trainingen ter versterking van de werkzaamheden op het ministerie. De eerste sessie trainingen behelsen de basis computerlessen, waaronder het leren opmaken van een powerpoint presentatie. De lessen worden verzorgd door Clyde Ford, coördinator Moderne Media Unit/PR van het ministerie LVV. Deze computerlessen zullen verzorgd worden aan alle ambtenaren van het ministerie. Verder zullen er meer kadertrainingen volgen voor de LVV-ambtenaren.
LVV pakt diverse lozingen in Saramacca aan

LVV pakt diverse lozingen in Saramacca aan

Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig om diverse lozingen in het district Saramacca aan te pakken.
“Training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname”

“Training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname”

De “training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname” wordt verzorgd om in te spelen op de noodzaak om SUNFO/ VISSERSCOLLECTIEF G.A. te trainen in technieken en vaardigheden met betrekking tot de implementatie van Goede Verwerkingspraktijken (Good Manufacturing Practices (GMP) en Goede Hygiënische Praktijken (Good Hygienic Practices (GHP). De trainingen wordt verzorgd van 10 tot 13 juni 2019 in het SAIS-gebouw op het terrein van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Minister Rabin Parmessar laat zich informeren door NOB

Minister Rabin Parmessar laat zich informeren door NOB

Minister Rabin Parmessar heeft op maandag 10 juni jongstleden officieel kennis gemaakt met de leiding van de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB). Het Agrarisch Krediet Fonds is overgeheveld naar de NOB. Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een belangrijke rol, wanneer het gaat om advies verlenen bij de aanvraag van kredieten, aan met name de landbouwers in Suriname.
Vissector Nickerie heeft constructief gesprek gehad met minister Parmessar

Vissector Nickerie heeft constructief gesprek gehad met minister Parmessar

De rijst- en visserijsector in Nickerie zijn beide van even groot belang voor het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit zei minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens het bezoek dat hij samen met zijn staf bracht aan het rijstdistrict Nickerie. De ministeriële delegatie heeft een breedvoerig onderhoud gehad met vertegenwoordigers uit de agrarische tak.
Practicum op LVV over morfologische veranderingen bij dracht

Practicum op LVV over morfologische veranderingen bij dracht

Op het onder directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben studenten van het Polytechnic College (PTC), studierichting Animal Production and Health Technology voor hun vakonderdeel Farm Animal Breeding Technologies (APHT) hun practicum uitgevoerd over morfologische veranderingen die optreden tijdens de dracht bij schapen en runderen in verschillende stadia van de dracht. Dit gebeurde op vrijdag 31 mei 2019.