LVV staat achter ordening van de visserijsector

LVV staat achter ordening van de visserijsector

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wenst naar aanleiding van de situatie in het district Nickerie, waarbij illegale vispraktijken zich hebben voorgedaan de samenleving als volgt te informeren.
LVV, ADRON en Westland Samagroup NV tekenen intentieverklaring

LVV, ADRON en Westland Samagroup NV tekenen intentieverklaring

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is er op dinsdag 20 augustus 2019 een intentieverklaring ondertekend voor de aanmaak van zaaizaad.
LVV-kwekerijen versterkt met eigen composteringsruimten

LVV-kwekerijen versterkt met eigen composteringsruimten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is gestart met de uitvoering van het Inter-American Development Bank-project (IDB), waarbij de citrusproduktie in Suriname wordt versterkt. Op maandag 19 augustus 2019 vond de eerstesteenlegging plaats van een composteringsruimte op de LVV-kwekerij te Houttuin.
Overheid heeft in goed overleg altijd de pluimveesector geconsulteerd in het nemen van besluiten

Overheid heeft in goed overleg altijd de pluimveesector geconsulteerd in het nemen van besluiten

De Overheid, in deze het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en van Handel Industrie en Toerisme, voeren sinds 10 juli 2019, gesprekken met de Associatie van Pluimvee Sector Suriname (APSS). De APSS is de officiële vertegenwoordiging van de pluimveesector welke aangemeld staat bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en vanuit haar positie steeds uitgenodigd is geworden voor overleg.
Rijstsector vertoont grote stijging, Samen met rijstboeren naar hogere inzaaicijfers voor de rijstsector

Rijstsector vertoont grote stijging, Samen met rijstboeren naar hogere inzaaicijfers voor de rijstsector

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij deelt de samenleving mee dat de inzaai voor de najaar oogst 2019, in zijn totaliteit met 1400 hectare is gestegen. Zowel in de kleine als grootte landbouw is in haast alle ressorten van het district Nickerie, een stijging in de ingezaaide arealen te merken, dit ten opzichte van hetzelfde seizoen in 2018.
Minister Rabin Parmessar brengt bezoek aan de Jongste Exporteur Ajay Mataw

Minister Rabin Parmessar brengt bezoek aan de Jongste Exporteur Ajay Mataw

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) heeft zondag 18 augustus 2019 samen met voorzitter Umar Taus van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) een bezoek gebracht aan het agrarisch bedrijf A. Mataw Impex.
MN Food Impex N.V. krijgt bezoek van minister Rabin Parmessar

MN Food Impex N.V. krijgt bezoek van minister Rabin Parmessar

Het Agrarisch exportbedrijf, MN Food Impex N.V, heeft op zondag 18 augustus 2019, een officieel bezoek gehad van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV). De minister werd vergezeld door de voorzitter van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, (VEAPS), Umar Taus.
Minister Rabin Parmessar neemt poolshoogte tijdens werkzaamheden LVV-inspecteurs

Minister Rabin Parmessar neemt poolshoogte tijdens werkzaamheden LVV-inspecteurs

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) heeft tijdens zijn bedrijven bezoek op zondag 18 augustus 2019 poolshoogte genomen van de werkzaamheden verricht door de LVV-inspecteurs bij een agrarisch bedrijf.
Minister Parmessar en visserijsector bereiken akkoord over de vergunningsvoorwaarden voor het jaar 2020

Minister Parmessar en visserijsector bereiken akkoord over de vergunningsvoorwaarden voor het jaar 2020

In het kader van de ordening van de visserijsector heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV) op vrijdag 16 augustus 2019 met de belanghebbenden een belangrijke mijlpaal bereikt na een reeks van besprekingen.
Certificaat uitreiking aan 2e groep GAP gecertificeerde landbouwers

Certificaat uitreiking aan 2e groep GAP gecertificeerde landbouwers

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag wederom een groep van 16 landbouwers van het ressort Wanica-A, die 3 dagen lang de GAP (Goede Agrarische Praktijken) training hebben gevolgd gecertificeerd. Dit vond plaats in het gebouw van de landbouw Coöperatie Kwatta.
Voorbereidingen installatie nieuwe pompen voor het pompgemaal te Wageningen aangevangen

Voorbereidingen installatie nieuwe pompen voor het pompgemaal te Wageningen aangevangen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de werkzaamheden voor de installatie van het nieuwe pompgemaal te Wageningen. Er wordt met man en macht gewerkt om in de maand december 2019 pomp drie (3) van het pompgemaal Wageningen in werking te krijgen.
Apoera krijgt volledige ondersteuning van het ministerie van LVV

Apoera krijgt volledige ondersteuning van het ministerie van LVV

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder leiding van Rudie Martodimedjo, de Coördinator Regio Oost, heeft in opdracht van minister Rabin Parmessar, ondersteuning verleend aan de Ontwikkeling Coöperatie West Suriname te Apoera in het district Sipaliwini.
Agrarisch bedrijf Nationaal Leger getraind in verantwoord gebruik van Pesticiden

Agrarisch bedrijf Nationaal Leger getraind in verantwoord gebruik van Pesticiden

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de afdeling Bestrijdingsmiddelen heeft op vrijdag 16 augustus 2019, op het Agrarisch bedrijf van het Nationaal Leger te Von Freyburg in het district Saramacca, de training verantwoord gebruik van pesticiden verzorgd.
LVV en Landbouw Coöperatie Kwatta houden bewustwordingsavond over verantwoord gebruik van Pesticiden

LVV en Landbouw Coöperatie Kwatta houden bewustwordingsavond over verantwoord gebruik van Pesticiden

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zet haar bewustwordingscampagne voort. Het Ressortkantoor Wanica-A van het ministerie van LVV, te Kwatta, heeft in samenwerking met de Landbouw Coöperatie Kwatta (LCK) en landbouwers van omstreken een bewustwordingsavond georganiseerd.
Procedure voor het nemen van bodemmonsters voor gebieden tbv landbouwpraktijken

Procedure voor het nemen van bodemmonsters voor gebieden tbv landbouwpraktijken

Het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) heeft als hoofdtaak het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw.