Minister Parmessar ontvangt Vereniging van Surinaamse Melkboeren

Minister Parmessar ontvangt Vereniging van Surinaamse Melkboeren

Het bestuur van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren(VSMB) is voor een officiële kennismaking en onderhoud, ontvangen door minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De minister heeft zich door het bestuur van de VSMB laten informeren over de huidige stand van zaken binnen de melkveesector.
LVV pakt modernisering van Melkcentrale aan

LVV pakt modernisering van Melkcentrale aan

De overheid van Suriname heeft met de Exim Bank uit India een leningsovereenkomst gesloten. Het betreft in deze een overeenkomst voor een bedrag van USD 11,13 miljoen ten behoeve van de rehabilitatie van de Melkcentrale Paramaribo N.V. (MCP) en de productie van steriele melk en melkproducten.
Landbouwers district Commewijne krijgen informatie over Matching Grant Facility

Landbouwers district Commewijne krijgen informatie over Matching Grant Facility

Het Suriname Market Access Project (SAMAP), een initiatief van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), heeft vrijdag een infosessie gehouden voor de boeren van het district Commewijne over de Matching Grant Facility (MGF).
Voortvarend aan de slag met aanpassing EU-exportregelgeving

Voortvarend aan de slag met aanpassing EU-exportregelgeving

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is drukdoende bezig, de laatste hand te leggen aan de komst van de Europese delegatie in oktober. In verband met de nieuwe voorwaarden gesteld door de EU voor de export van groenten, wordt aan het begin van de nieuwe maand een audit gehouden in Suriname.
Minister Parmessar bezoekt plantage Bakkie

Minister Parmessar bezoekt plantage Bakkie

Een werkgroep van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft samen met LVV-minister Rabin Parmessar een bezoek gebracht aan de oude plantage Bakkie in het district Commewijne.
Train-the-Trainers in GAP voor de nieuwe groep landbouwvoorlichters

Train-the-Trainers in GAP voor de nieuwe groep landbouwvoorlichters

De nieuwe groep van landbouwvoorlichters die in juli 2019 aangetrokken is door het ministerie van Lanbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is gestart met de Train-the-Trainers in Goede Agrarische Praktijken (GAP). Jenna Wijngaarde, National Food Safety Consultant van SAMAP zal de nieuwe groep en onderzoeksmedewerkers van het ministerie trainen in de verschillende veiligheidsaspecten met betrekking tot de verbouwing van gezonde gewassen.
Minister Parmessar brengt werkbezoek aan Staatsboerderij NV

Minister Parmessar brengt werkbezoek aan Staatsboerderij NV

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een bezoek gebracht aan de Staatsboerderij te Reeberg in het district Wanica. Dit bezoek werk afgelegd op zaterdag 21 september 2019.
Minister Parmessar ontvangt voorzitter Oemraw van de Surinaamse Padie Boeren Associatie voor regulier onderhoud

Minister Parmessar ontvangt voorzitter Oemraw van de Surinaamse Padie Boeren Associatie voor regulier onderhoud

Minister Rabin Parmessar heeft vrijdag 20 september 2019, dhr. Harrinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie, voor een regulier onderhoud ontvangen op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tijdens dit onderhoud is van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen binnen de rijstsector.
Certificaatuitreiking aan 6e groep GAP gecertificeerde landbouwers in het district Saramacca

Certificaatuitreiking aan 6e groep GAP gecertificeerde landbouwers in het district Saramacca

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag wederom een groep landbouwers van het district Saramacca, die 3 dagen lang de GAP (Goede Agrarische Praktijken) training hebben gevolgd, gecertificeerd. De GAP-training is georganiseerd voor alle boeren die aan derden producten leveren. Dit in het kader van de verscherpte exportregels van de Europese Unie (EU).
LVV houdt survey onder ananastelers te Cabendadorp

LVV houdt survey onder ananastelers te Cabendadorp

Een werkgroep van het ministerie van Landbouw, Veelteelt en Visserij (LVV) heeft vandaag, vrijdag 20 september een survey gehouden onder landbouwers die ananas telen. Deze survey maakt deel uit van het "Strengthening of the production of passion fruit, pineapple and soursop in Suriname" project, dat was voorgesteld door het ministerie van LVV en is goedgekeurd door de Inter-American Development Bank (IDB).
Landbouwers in district Saramacca volgen nu de GAP-trainingen

Landbouwers in district Saramacca volgen nu de GAP-trainingen

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verzorgt van woensdag 18 september tot en met vrijdag 20 september 2019 GAP-trainingen aan de landbouwers in het district Saramacca. De training in “Goede Agrarische Praktijken” wordt gegeven door de landbouwvoorlichters van het ministerie. Het einddoel van de training is het op een veilige manier produceren van groenten.
Commissariaat Zuid-West ingelicht over verantwoord gebruik van pesticiden

Commissariaat Zuid-West ingelicht over verantwoord gebruik van pesticiden

De afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Ministerie van LVV is maandag jl. gestart met de pesticide-bewustwordingsweek. De districtscommissarissen zijn benaderd om ook hun bestuursambtenaren verantwoord pesticidengebruik bij te brengen, zodat zij dit kunnen meenemen bij het opstellen van beleidsdoelen m.b.t. de productie binnen hun regio.
Inspecteurs van LVV bereiden zich voor op te houden EU-audit

Inspecteurs van LVV bereiden zich voor op te houden EU-audit

De National Plan Protection Organization (NPPO) is druk bezig met voorbereidingen voor de te houden EU-audit in oktober 2019. In verband met de nieuwe EU-vereisten voor de export van groenten en fruit, zijn er op maandag 16 september 2019, trainingen verzorgd op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Minister Parmessar geeft opdracht voor inventarisatie van op te zetten moestuinen bij Kinder en Bejaardentehuizen

Minister Parmessar geeft opdracht voor inventarisatie van op te zetten moestuinen bij Kinder en Bejaardentehuizen

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij Rabin Parmessar heeft opdracht gegeven aan alle ressortkantoren, om een inventarisatie te maken van op te zetten moestuinen bij kinder- en bejaarden te huizen. De ressortleiders hebben hier de taak om na te gaan wat de status is en/of welke mogelijkheden er zijn voor het opzetten van een moestuin.
LVV geeft landbouwtraining aan vakantieschool Hanna's Lust 2

LVV geeft landbouwtraining aan vakantieschool Hanna's Lust 2

Op dinsdag 17 september 2019 zijn 60 kinderen tussen 3 en 16 jaar van de vakantieschool te Hanna's Lust 2 op een kindvriendelijke wijze getraind in diverse landbouwtechnieken. De training is gegeven door de landbouwvoorlichters van LVV die op interactieve wijze hun kennis hebben gedeeld.