Start inspectie vaartuigen en vistuigen voor vergunning 2020

Start inspectie vaartuigen en vistuigen voor vergunning 2020

Het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de inspectie van vaar- en vistuigen voor de verlenging van de vergunning voor het jaar 2020. De eerste groep vaartuigen op de lijst zijn die van de Binnenwaterenvisserij (BV).
Start opendag SAMAP-Matching Grant op LVV-complex

Start opendag SAMAP-Matching Grant op LVV-complex

Het SAMAP heeft haar open dag activiteiten gestart voor de Matching Grant op het complex van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het SAIS-gebouw. Geïnteresseerden zijn vanaf 4 oktober welkom voor informatie over de Grant en de begeleiding voor het indienen van een aanvraag.
Minister LVV in overleg over upgrading IT-infrastructuur

Minister LVV in overleg over upgrading IT-infrastructuur

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft overleg gevoerd met diverse actoren over het upgraden van de IT-infrastructuur van het ministerie. De laatste upgrading was in 2010 waardoor er een achterstand is ontstaan, en het ministerie niet adequate kan inspelen op de werkzaamheden behorende tot haar taakstelling.
LVV treft voorbereidingen Internationale Wereld Voedseldag 16 oktober

LVV treft voorbereidingen Internationale Wereld Voedseldag 16 oktober

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), treft op dit moment onder aanvoering van een werkgroep, voorbereidingen voor de herdenking van Internationale Wereld Voedseldag. Op 16 oktober wordt wereldwijd Voedsel dag herdacht, deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen, voor het uitbannen van honger en om de aandacht te vragen voor de zekerheid van veilig voedsel.
Minister Parmessar ontvangt EU-Auditors

Minister Parmessar ontvangt EU-Auditors

Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft de Europese delegatie voor de audit van de officiële export controlesysteem van Suriname ontvangen.
Training of Trainers in Goede Agrarische Praktijken (GAP) voor Landbouwvoorlichters en onderzoekers van LVV

Training of Trainers in Goede Agrarische Praktijken (GAP) voor Landbouwvoorlichters en onderzoekers van LVV

Landbouwvoorlichters en Onderzoekers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben van 23 tot en met 30 september deelgenomen aan een Training of Trainers in Goede Agrarische Praktijken. Deze Training of Trainers maakt deel uit van het SAMAP-capaciteitsopbouw programma met als doel de productiekwaliteit te verbeteren door effectieve ondersteuning te bieden aan de boeren.
LVV-medewerkers verrijken ICT-kennis

LVV-medewerkers verrijken ICT-kennis

Het ministerie van LVV werkt continu aan kennisverrijking van haar personeel. Dit doet zij onder andere middels diverse interne trainingen. LVV-medewerkers van de verschillende afdelingen hebben eerder reeds hun kennis mogen verrijken in excel. Ook dit keer waren er participanten van verschillende afdelingen.
LVV zet eerste stappen voor herinvoering inzaaikalenders binnen rijstsector

LVV zet eerste stappen voor herinvoering inzaaikalenders binnen rijstsector

Waterschap voorzitters, voorlichters en ressortleiders van het ministerie van LVV, Bestuursambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en vertegenwoordigers van het OWMCP en ministerie van OWT en C hebben woensdagmorgen 2 oktober, in een interactieve workshop te Nickerie, breed gediscussieerd over het her instellen van inzaaikalenders.
Minister Rabin Parmessar geeft het startsein voor de Matching Grant Call for Expression of Interest

Minister Rabin Parmessar geeft het startsein voor de Matching Grant Call for Expression of Interest

Het Suriname Agriculture Market Access Project,SAMAP, is een programma van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, en gefinancierd door de Europese Unie, EU. SAMAP heeft vandaag 30 september 2019, de lancering gehad van de eerste SAMAP Matching Grant Call for Expressions of Interest.
Launch SAMAP- Matching Grant Call for Expression of Interest in aankomst

Launch SAMAP- Matching Grant Call for Expression of Interest in aankomst

Het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) is een programma van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en gefinancierd door de Europese Unie. SAMAP is ready voor de het lanceren van de eerste SAMAP Matching Grant Call for Expressions of Interest.
FAO overhandigt equipment aan LVV ter ondersteuning van de cassave-industrie

FAO overhandigt equipment aan LVV ter ondersteuning van de cassave-industrie

De Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), heeft vandaag een drietal apparatuur overhandigd aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit in het kader van het Cassava Industry Development Market Assessment and Technology; and Sustainable Processing and Value Chain Development project, gefinancieerd door de FAO.
Minister Parmessar motiveert personeel Saramacca

Minister Parmessar motiveert personeel Saramacca

Het personeel van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het district Saramacca, heeft bezoek gehad van minister Rabin Parmessar en zijn staf. Bezoeken afleggen aan de ressorten kantoren in de verschillende districten, is opgenomen in het programma van de minister, met als doel openhartig te praten met het personeel en hun te motiveren om gezamenlijk te werken, aan de opbouw van de agrarische sector in Suriname.
LVV-Saramacca geïnformeerd over EU-audit

LVV-Saramacca geïnformeerd over EU-audit

De delegatie onder leiding van Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het personeel in het district Saramacca grondig geïnformeerd over de audit van het fytosanitaire controlesysteem voor de exporten van groenten en fruit, door de Europese Unie (EU), die begin oktober zal plaatsvinden.
Theoretische opdrachten voor de nieuwe LVV-veldwerkers

Theoretische opdrachten voor de nieuwe LVV-veldwerkers

De nieuwe landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben een aanvang gemaakt met het uitvoeren van hun theoretische opdrachten. Dit in verband met de Train-the-Trainers in Goede Agrarische Praktijken (GAP) voor deze groep die afgelopen maandag, 23 september 2019, van start is gegaan.
Minister Parmessar legt werkbezoek af in Saramacca

Minister Parmessar legt werkbezoek af in Saramacca

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), en zijn staf gaan richting het district Saramacca voor een werkbezoek. Op vrijdag 27 september zullen gesprekken gevoerd worden met het personeel van de omliggende kantoren en proeftuinen, voor een betere uitvoering van de werkzaamheden.