3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

3e accreditatie ISO/IEC 17025 voor het Vis Keurings Instituut

17-07-2019

De Stichting Vis –Keurings Instituut (VKI) is in de branche van food testing voor de 3e keer geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025. Het VKI- heeft getoond bevoegd te zijn om op een technisch kundige wijze, valide resultaten te leveren en te werken volgens het ISO/IEC 17025 kwaliteitssysteem. Anders gezegd het VKI zal betrouwbare resultaten kunnen vaststellen met betrekking tot de kwaliteit van onze visserijproducten. In het jaar 2017 en 2018 was het VKI reeds geaccrediteerd.

VKI is een werkarm van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het VKI heeft alle werkzaamheden zelfstandig gedaan gedurende het 3e accreditatieproces in de maanden maart tot en met juni 2019. De accreditatieinstelling Jamaica National Agency for Accreditation (JANAAC) heeft het VKI-Laboratorium goed beoordeeld voor de vereisten zoals vastgesteld in ISO/IEC 17025:2005 norm “Algemene eisen van de competentie van beproeving- en kalibratielaboratoria”. Na alle formaliteiten zal het accreditatiecertificaat worden verstrekt aan het VKI.

Minister Rabin Parmessar heeft lof uitgesproken aan dit instituut en gevraagd zich dienstbaar op te stellen naar de gemeenschap. Het instituut moet volgens de bewindsman zichtbaar zijn en waar nodig de juiste begeleiding geven zodat wij met zijn allen verzekerd zijn van wat wij als natie consumeren.-