Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Training voor technici van het ministerie van LVV in verscherpte controle op grensposten

Training voor technici van het ministerie van LVV in verscherpte controle op grensposten

Het is noodzakelijk voor Suriname verscherpte controles te verrichten op alle Points of Entry, oftewel de grensposten, tegen het binnendringen van ziekten en plagen bij zowel dier als plant. In dit kader is op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, een 5-daagse training verzorgd door Braziliaanse deskundigen aan personeel van het onderdirectoraat Veeteelt afdeling Veterinaire Diensten en de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen.
Ministerie van LVV houdt persconferentie over nieuwe EU-regels

Ministerie van LVV houdt persconferentie over nieuwe EU-regels

Er zijn door de Europese Unie (EU) nieuwe regels uitgevaardigd met betrekking tot de export van groenten en fruit. Deze regels gaan per 14 december 2019 in en houden onder andere in dat er geen export mag plaatsvinden zonder een fytosanitair certificaat verstrekt door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Op vrijdag 13 december 2019 werd er hierover een persconferentie gehouden.
LVV participeert aan Mini Agro Beurs Staatsolie NV in Saramacca

LVV participeert aan Mini Agro Beurs Staatsolie NV in Saramacca

De onderdirectoraten Veeteelt, Landbouw en Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hadden deelgenomen aan de Mini Agro Beurs van Staatsolie NV, te Groningen in het district Saramacca. Dit, in het kader van de bewustwording bij de boeren over antibioticagebruik in de veevoeding en pesticidengebruik bij de productie van landbouwgewassen.
Internationale organisaties overhandigen spullen aan imkers

Internationale organisaties overhandigen spullen aan imkers

Het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA) Project van het United Nations Development Programme (UNDP), heeft samen met de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), met ondersteuning van de Surinaamse overheid de imkers langs de kust spullen verstrekt. Deze spullen kunnen gebruikt worden bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden.
LVV biedt helpende hand bij aanleg moestuin Christoforus Internaat

LVV biedt helpende hand bij aanleg moestuin Christoforus Internaat

De garantie dat eenieder toegang heeft tot veilig geteeld voedsel staat hoog op de prioriteitenlijst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Minister Rabin Parmessar ziet er persoonlijk op toe dat dit wordt nageleefd.
Nieuwe EU-Fytosanitaire regels per 14 december 2019

Nieuwe EU-Fytosanitaire regels per 14 december 2019

Op 14 december 2019 treden de nieuwe EU-wetgeving (EU 2016/2031) in werking. Dit ter voorkoming van de invoering en verspreiding van ziekten en plagen in de Europese Unie (EU). Landen, die planten en plantaardige producten bijvoorbeeld bloemen, verse groenten en fruit, naar de EU exporteren, moeten maatregelen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle zendingen in overeenstemming met deze regels zijn.
LVV verzorgt GAP-training voor het personeel van Staatsbedrijf Alliance

LVV verzorgt GAP-training voor het personeel van Staatsbedrijf Alliance

Medewerkers van het Staatsbedrijf Alliance in het district Commewijne zijn gestart met de driedaagse GAP-trainingen, die verzorgd wordt te Alliance. Gedurende drie dagen zullen de 14 de deelnemers de nodige kennis opdoen om de gewassen te verbouwen volgens de Goede Agrarische Praktijken (GAP) standaarden.
Tweede groep houtexporteurs krijgen training in verantwoord gebruik van pesticiden

Tweede groep houtexporteurs krijgen training in verantwoord gebruik van pesticiden

De tweede groep van houtexporteurs zijn op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) begonnen met een twee daagse training 'Verantwoord gebruik van pesticiden'. Deze training die van start ging op maandag 09 december 2019 wordt verzorgd door mevrouw Carmen van Dijk, waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van LVV.
Minister Parmessar bezoekt CELOS en AdeKUS om de structurele samenwerking te bewerkstelligen

Minister Parmessar bezoekt CELOS en AdeKUS om de structurele samenwerking te bewerkstelligen

In november 2019 brachten bestuur en de directeur van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS een kennismakingsbezoek aan de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tijdens dit bezoek is naar voren gekomen dat er diverse gebieden zijn waar samenwerking kan resulteren in succes.
Minister Rabin Parmessar zal voorbereidingen treffen voor herstel van de Arawara sluis in Nickerie

Minister Rabin Parmessar zal voorbereidingen treffen voor herstel van de Arawara sluis in Nickerie

Boeren uit de Middenstandspolders hebben hun beklag gedaan over een tekort aan irrigatiewater in dat gebied. Op 7 december 2019 jl. oriënteerde de minister van LVV zich aldaar in het district Nickerie.
REBYCLAC-steering comité meeting gehouden in Mexico

REBYCLAC-steering comité meeting gehouden in Mexico

Reduce Bycatch, Latin American and Caribbean oftewel REBYC-LAC –II project, ten behoeve van de visserijsector, heeft als doel de bijvangsten van de trawlerboten duurzaam te beheren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Aan dit project welke loopt van juni 2015 en tot 2020 participeren Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Trinidad en Tobago, en Suriname.
LVV- Trainers in Brokopondo om praktijkkennis toe te passen

LVV- Trainers in Brokopondo om praktijkkennis toe te passen

In de periode augustus tot en met november 2019 werd de “Training of trainers”, gehouden door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, in samenwerking met Suriname Agricultural Market Access Program, SAMAP. Deze Training of Trainers maakte deel uit van het SAMAP-capaciteitsopbouw programma met als doel de productiekwaliteit te verbeteren door effectieve ondersteuning te bieden aan de boeren.
Minister Parmessar vraagt dringende aandacht van autoriteiten en Luchtvrachtvervoerders

Minister Parmessar vraagt dringende aandacht van autoriteiten en Luchtvrachtvervoerders

Minister Rabin Parmessar heeft in een spoedbijeenkomst met relevante autoriteiten dringende aandacht gevraagd voor de recente ontwikkelingen met betrekking tot de export van groente en fruit naar de Europese Unie, Nederland. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft, vanaf de hernieuwde regels voor de export naar de EU in september 2019 zijn ingegaan, met man en macht gewerkt om alle stakeholders van deze hernieuwde regels op de hoogte te stellen en ook van de volledig nieuwe regels geldende vanaf 14 december 2019.
Minister Parmessar houdt vervolggesprek over de exportmogelijkheden naar Barbados

Minister Parmessar houdt vervolggesprek over de exportmogelijkheden naar Barbados

Minister Parmessar heeft een vervolggesprek gevoerd met de agrarische deskundige van Barbados Dr. Lennox Chandler over de exportmogelijkheden van groenten en fruit naar Barbados. Bij dit gesprek waren aanwezig Juliet Goldsmith vertegenwoordiger van CAHFSA en leden van de VEAPS.
LVV- Compost training te citruskwekerij Houttuin gestart

LVV- Compost training te citruskwekerij Houttuin gestart

Het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het vehogen van de produktie van de citrus aanplant in Suriname wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV.