Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV-minister spreekt afdelingshoofden toe tijdens opo jari meeting

LVV-minister spreekt afdelingshoofden toe tijdens opo jari meeting

Directie en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn toegesproken door minister Rabin Parmessar tijdens een Opo Jari meeting. Dit vond plaats op vrijdag 31 januari 2020 in het Sais gebouw van het departement. De bewindsman bedankte hen voor hun inzet in het afgelopen jaar sinds zijn aantreden als LVV-minister. Het waren maanden met een enorme werkdruk vanwege de ontwikkelingen op diverse nationale en internationale beleidsgebieden.
Minsterie van LVV volgt groeiproces kool ter verbetering van kwaliteit

Minsterie van LVV volgt groeiproces kool ter verbetering van kwaliteit

Het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft plantmateriaal van kool overgeplant in plantenkassen. Dit vond plaats op donderdag 30 januari 2020 op het terrein van het hoofdkantoor alwaar de plantenkassen staan. Landbouwvoorlichters van het onderdirectoraat hebben het afgelopen jaar behalve meststoffen, koolplantmateriaal ontvangen teneinde deze over te planten.
Nieuwe IDB vertegenwoordiger brengt bezoek aan Minister van LVV

Nieuwe IDB vertegenwoordiger brengt bezoek aan Minister van LVV

De International Development Bank, IDB, is een instantie waarmee Suriname vele projecten uitvoert. Voor Suriname heeft de IDB een nieuwe vertegenwoordiger in de persoon van de heer Antonius Goncalves. Deze nieuwe vertegenwoordiger bracht vergezeld van teamlead Michael Collins en mevrouw Mauricio Russell van het IDB kantoor, een bezoek aan Minister Rabin Parmessar. Tijdens dit bezoek welke plaatsvond op donderdag 30 januari 2020 zaten namens het Ministerie van LVV aan mevrouw Raghnie Niddha, de heer Raymon Nojo en Jaswant Doekharan die allen nauw betrokken zijn bij de projecten met de IDB. Verder waren fungerend directeur Arthur Zalmijn en Onder Directeur Landbouw Ashween Ramdin ook aanwezig.
Het FAO-Green Climate Fund, GCF, houdt sessies

Het FAO-Green Climate Fund, GCF, houdt sessies

In augustus 2019 hield de FAO een workshop ter versterking van de technische en institutionele capaciteiten op het gebied van klimaat- en rampen risicobeheersing in Jamaica, Guyana en Suriname. Tijdens die workshop werd onder andere bekeken hoe rampenrisico’s op landbouwgebied kunnen worden aangepakt bij negatieve effecten van klimatologische omstandigheden. Er werd vooral aandacht besteed aan de agrarische arealen in de kustvlakte. Verder werd bekeken hoe men op vernieuwende wijze kan telen ten einde voedselzekerheid te garanderen, ondanks de verwoestende klimatologische omstandigheden.
Aanpassingen Railliesluis om meer zoetwater voor Middenstandspolder te brengen

Aanpassingen Railliesluis om meer zoetwater voor Middenstandspolder te brengen

Medewerkers van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij van het resort Henar, zijn met man en macht bezig enkele aanpassingen te plegen aan de Railliesluis in de Middenstandspolder in het district Nickerie. Dit om meer zoetwater te kunnen brengen naar de rijstarealen in dit gebied. De middenstandspolder en Wageningen kampen reeds enige tijd met een tekort aan zoetwater. De oorzaak hiervan is het gebrekkig functionerend oud Wageningen pompgemaal, die alleen bij vloedstand in de Nickerierivier kan worden ingezet. Boeren in de Middenstandspolder hebben de afgelopen weken ook gebruik gemaakt van water uit de Nickerierivier die via de Middenstandssluis werd ingelaten.
LVV biedt Pesticiden Wet aan stakeholders voor commentaar

LVV biedt Pesticiden Wet aan stakeholders voor commentaar

De huidige wet bestrijdingsmiddelen dateert van 1972. Deze wet voldoet niet meer aan deze tijd. Gezien de vele ontwikkelingen die op dit gebied wereldwijd plaatsvinden alsook verschillende conventies waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd is het meer dan noodzaak deze wet aan te passen.
Opvoering campagne voor bestrijding van de Carambola Fruitvlieg

Opvoering campagne voor bestrijding van de Carambola Fruitvlieg

De maatregelen om te voldoen aan de strengere eisen gesteld door de Europese Unie (EU) aangaande de export van groenten en fruit, gaan onverkort door. Sinds het exportverbod vanuit de EU, is de focus vrijwel uitsluitend gelegd op sopropo. De verscherpte regels gelden evenwel ook voor verschillende fruitsoorten alsmede citrus en manja die vaker last hebben van de Carambola fruitvlieg. Fruitvliegen leven van gistende, suikerhoudende voedingsmiddelen en rottend fruit.
Voorlichters LVV Nickerie, ADRON en boeren trekken ten strijde tegen Bibietvlieg

Voorlichters LVV Nickerie, ADRON en boeren trekken ten strijde tegen Bibietvlieg

Voorlichters van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij in Nickerie, bijgestaan door medewerkers van het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum ADRON, zijn de afgelopen weken intensief bezig geweest om boeren in de oostelijke polders voor te lichten over de bestrijding van de Bibietvlieg en Delphaciden in hun aanplant.
LVV - Keuring van groente en fruit nog altijd verplicht

LVV - Keuring van groente en fruit nog altijd verplicht

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen is er dagelijkse een komen en gaan van vertrekkende reizigers. Deze reizigers melden zich aan voor de keuring van hun groente en fruit.
LVV- FAO pilot meeting voor pesticiden registratie systeem Caribisch gebied

LVV- FAO pilot meeting voor pesticiden registratie systeem Caribisch gebied

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de garantie op voedselveiligheid heel hoog in zijn vaandel staan. De Food and Agriculture Organization, FAO en de Global Environmental Facility, GEF zijn internationale partners die samen milieu uitdagingen aangaan die gerelateerd zijn aan biodiversiteit, klimaatverandering, bodemdegradatie, chemicaliën en internationale wateren.
LVV houdt informatie-sessies over hygiëne in het kader van het Corona virus

LVV houdt informatie-sessies over hygiëne in het kader van het Corona virus

In het kader van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Corona virus heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gemeend, het personeel in groepen te informeren wat er kan worden gedaan op het gebied van de hygiëne ter voorkoming van ziekten. De informatie-sessies zijn op maandag 27 januari 2020 gestart en er wordt gewerkt met groepen van afdelingen.
Uitbreiding dienstverlening LVV in het ressort gebied Pomona

Uitbreiding dienstverlening LVV in het ressort gebied Pomona

Om de dienstverlening te vergroten heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een kantoor te Pomona in gebruik genomen. Het kantoor is gevestigd in een pand alwaar ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling een afdeling heeft gehuisvest. Vandaag 27 januari is het personeel officieel gestart met de werkzaamheden.
LVV- Training in het herkennen van quarantaine ziekten bij banaan en bacove

LVV- Training in het herkennen van quarantaine ziekten bij banaan en bacove

In Columbia is vorig jaar de schimmelziekte Fusarium oxysporum f.sp. cubense Tropical race 4 (FOC TR4) uitgebroken in de bacoven sector. Dit is voor Suriname aanleiding geweest om preventief te werk te gaan en voorbereidingen te treffen om deze ziekte en de verspreiding daarvan te voorkomen in ons land.
Eerste GAP training in District Marowijne gestart in Moengo

Eerste GAP training in District Marowijne gestart in Moengo

Op het Ressort kantoor Moengo van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben 21 personen zich aangemeld voor het volgen van een Good Agriculture Practice - GAP training
Afzet voor Surinaamse rijst tot 2021 gegarandeerd, boeren mogen minimaal opkoop Prijs van srd 110 per baal verwachten

Afzet voor Surinaamse rijst tot 2021 gegarandeerd, boeren mogen minimaal opkoop Prijs van srd 110 per baal verwachten

Met de overeenkomst tussen de regeringen van Suriname en Venezuela voor de export van 30 duizend ton witte rijst is de afzet van rijst uit Suriname tot 2021 gegarandeerd. Op zaterdag 25 januari 2020 is een aanvang gemaakt met het beladen van het tweede schip met rijst voor de republiek Venezuela. Voor deze gelegenheid is behalve minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zijn staf ook ambasadeur Ayerin Yesenia Flores Rivas van de Bolivariaanse republiek Venezuela naar Nickerie afgereisd.