Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
Certifcaatuitreiking landbouwtraining TPMS ism LVV

Certifcaatuitreiking landbouwtraining TPMS ism LVV

De cursisten die in augustus 2019 gestart zijn met de landbouwtraining georganiseerd door de Stichting Positive Movement Suriname in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), hebben vandaag uit handen van fungerend directeur Ashwin Ramdin hun certificaat in ontvangst mogen nemen.
Ministerie van LVV werkt aan GAP-trainingen voor melkveehouders

Ministerie van LVV werkt aan GAP-trainingen voor melkveehouders

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is intensief bezig met het voorbereiden van Good Agriculture Practices (GAP)-trainingen voor de melkveehouders. In opdracht van LVV-minister Rabin Parmessar, zullen deskundigen van het onderdirectoraat Veeteelt in november en december 2019, melkveeboeren aangesloten bij de verschillende melkveebonden trainen in diverse onderwerpen aangaande het vee en hun melkproduktie.
Suriname zal worden ondersteund in acties tegen illegale visserij

Suriname zal worden ondersteund in acties tegen illegale visserij

In het kader van het tegengaan van illegale visserij om de veiligheidsnormen op zee en als havenstaat te verbeteren, zijn er wat zaken geconstateerd welke om een gedegen oplossing vragen. Minister Parmessar die zich momenteel bevindt op de ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij, heeft het initiatief genomen om het geconstateerde te bespreken en ondersteuning te zoeken bij de IMO.
Minister Parmessar heeft gesprek met IMO, Secretary General, Kitack Lim

Minister Parmessar heeft gesprek met IMO, Secretary General, Kitack Lim

Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die momenteel aanwezig is op de ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongereguleerde visserij welke gehouden wordt te Spanje, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om bilaterale gesprekken te voeren met onder andere de Internationale Maritieme Organisatie, IMO.
Top delegatie LVV monitoort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

Top delegatie LVV monitoort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

Een delegatie van het ministerie van Landbouw ,Veeteelt en Visserij onder leiding van directeur Ashween Ramdin, adviseur Arthur Zalmijn en coördinator Voorlichting Clyde Ford, hebben in Nickerie gesprekken gevoerd over de voorbereidingen en lopende projecten in het kader van de najaarsinzaai 2019 en het onderhoud van de infrastuctuur in de rijstsector in Nickerie. Dit werkbezoek heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2019.
LVV hield ism LTS 2 een succesvolle oriëntatie opendag voor studierichting Agro

LVV hield ism LTS 2 een succesvolle oriëntatie opendag voor studierichting Agro

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in samenwerking met de Lager Technische School (LTS 2) van de Mr. Jaggernath J. Lachmonstraat een succesvolle oriёntatie opendag voor de studierichting Agro georganiseerd. Op vrijdag 18 oktober 2019 was de belangstelling groot onder de groep van 140 geїnteresseerden.
LVV geeft hulp aan Stichting Mytylschool en O.S. Kampong Baru voor het aanleggen van moestuinen

LVV geeft hulp aan Stichting Mytylschool en O.S. Kampong Baru voor het aanleggen van moestuinen

Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft landbouw voorlichters in dienst die ook hun diensten verlenen aan onder andere scholen, senioren tehuizen voor de aanleg van moestuinen. Het streven van Minister Parmessar is erop gericht dat ieder een tuin heeft zoadt kan worden voorzien in de eigen behoefte, maar ook dat je eet wat je hebt geplant en weet dus wat je eet.
Minister Parmessar spreekt op de Ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij

Minister Parmessar spreekt op de Ministeriële conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij

“De Republiek Suriname erkent de rechten van de vissers en doet er alles aan om ze te beschermen en hun veiligheid te verbeteren. We onderschrijven de inspanningen van alle internationale gemeenschappen en organisaties in deze”, dit gaf Minister Rabinder Parmessar van LVV onder andere aan op de Ministeriele conferentie over de veiligheid van vissersvaartuigen en illegale, ongemelde en ongestructureerde visserij, welke gehouden wordt van 21 tot en met 23 oktober te Spanje.
LVV-ers worden getraind in het uitroeien en beheersen van de Carambola-fruitvlieg

LVV-ers worden getraind in het uitroeien en beheersen van de Carambola-fruitvlieg

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, gaat de strijd aan met de Carambola-fruitvlieg. Op maandag 21 oktober 2019 is op het ministerie een 8-daagse training "Eradiceren en beheersing van de Carambola-Fruitvlieg" van start gegaan, waarbij LVV-voorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van afdeling Plantenbescherming getraind zullen worden in het verantwoord bestrijden van deze destructieve fruitvliegsoort.
SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

Het trainingsprogramma voor begeleiders van de SAMAP Matching Grant Facility, MGF, is afgesloten op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit vond plaats op donderdag 17 oktober 2019 middels een certificaatuitreiking aan de 26 participanten.
Dr. Power ziet Organic farming, als alternatief voor duurzame ontwikkeling landbouwsector

Dr. Power ziet Organic farming, als alternatief voor duurzame ontwikkeling landbouwsector

‘Het optimale halen uit de agrarische sector is de juiste manier voor duurzame ontwikkeling,’ de boodschap van Dr. Robert Power tijdens de lezing in het kader van Wereld Voedseldag. Als landbouwdeskundige heeft hij een presentatie gehouden over de achtergrond van de landbouwsector.
Scholen bezoeken in verband met Wereld Voedseldag mini-beurs op het ministerie van LVV

Scholen bezoeken in verband met Wereld Voedseldag mini-beurs op het ministerie van LVV

Jaarlijks wordt op 16 oktober wereldwijd Wereld Voedseldag gevierd. Op deze dag vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het thema dit jaar is: “Our actions are our future. Healthy Diets for a Zero Hunger World”. Als lidland van de FAO en de VN herdenkt ook Suriname jaarlijks Wereld Voedseldag.
LVV analyseert cassave aanplant

LVV analyseert cassave aanplant

Een delegatie bestaande uit onderzoekers en voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft samen met enkele lokale cassavetelers aangesloten bij de Farmer Field School, een analyse gedaan op cassave. Dit gebeurde vandaag, donderdag 17 oktober 2019, op de landbouwgrond van de Farmer Field School.
Ministerie van LVV organiseert mini-beurs in verband met Wereld Voedseldag

Ministerie van LVV organiseert mini-beurs in verband met Wereld Voedseldag

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, besteedt bijzondere aandacht aan de viering van Wereld Voedseldag. Deze dag die jaarlijks wereldwijd gevierd wordt op 16 oktober, is middels de opening van een mini-beurs op het hoofdkantoor van LVV van start gegaan.
Grote belangstelling voor plantenverkoop op de mini-beurs

Grote belangstelling voor plantenverkoop op de mini-beurs

In het kader van dag der agrariërs dinsdag 8 oktober en Wereld Voedsel dag op woensdag 16 oktober 2019 is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) bezig tal van activiteiten te ontplooien. Een van de activiteiten is het verkopen van groenten en fruit plantjes. De eerste plantenverkoop dag, was voor de VCB Bank (Surinaamse Volkscredietbank) op zaterdag 12 oktober en de tweede op heden woensdag 16 oktober 2019.