Home

Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij draagt zorg voor voornamelijk het beleid ten aanzien van de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bijenteelt.

 
NIEUWSBERICHTEN
LVV afdeling Bestrijdingsmiddelen geeft training aan medewerkers InVitroPlants Grassalco

LVV afdeling Bestrijdingsmiddelen geeft training aan medewerkers InVitroPlants Grassalco

InVitroPlants Grassalco is een dochteronderneming van staatsmijnbouw bedrijf Grassalco N.V. Deze dochteronderneming is gevestigd in het district Commewijne. Het laboratorium staat op de voormalige koffieplantage La Solitude in district Commewijne en is gespecialiseerd in de productie van in-vitro (weefselkweek) vermeerderd plantmateriaal.
Plantenkassen voor kinderhuizen

Plantenkassen voor kinderhuizen

In het kader van “The Japan Caribbean Climate Change Partnership project” JCCCP, mochten landen in het Caraïbisch gebied een projectvoorstel indienen bij Japan. De projectvoorstellen die ingediend werden, zijn in het kader van klimaatsveranderingen en moeten ertoe leiden dat men de gevolgen van de klimaatsveranderingen aan kan. Ter financiering van de projectvoorstellen heeft Japan een Grant beschikbaar gesteld.
Training data verzameling en statistieken voor LVV ressorten

Training data verzameling en statistieken voor LVV ressorten

Het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met een serie van refreshment trainingen voor Statistiekmedewerkers van verschillende ressorten. De training is in december 2019 gestart in Nickerie alwaar Landbouwvoorlichters en rayon coördinatoren van het ministerie Regio-West hebben deelgenomen aan deze training.
Werkzaamheden pompgemaal Wageningen verlopen gestaag

Werkzaamheden pompgemaal Wageningen verlopen gestaag

In de afgelopen periode is gebleken dat er niet voldoende water aanwezig is voor de rijstsector te Nickerie. De weersomstandigheden zijn ook niet gunstig geweest en heeft het minder geregend dan werd verwacht. De afgelopen maanden is er bij de werkzaamheden stagnatie opgetreden omdat het gereedschap voor het vreeswerk uit het buitenland moest worden ingevoerd. Bij het uitvrezen mag er geen gebruik worden gemaakt van Jackhammers. Deze en nog enkele technische redenen hebben geresulteerd in een langere werkperiode dan gepland.
LVV presentatie over kippenteelt

LVV presentatie over kippenteelt

Kippentelers kunnen heel veel samen bereiken door te telen in vereniging verband. Roy Imanredjo, senior veeteelt voorlichter van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV gaf dit mee aan het goed opgekomen publiek tijdens een presentatie in Moengo op zaterdag 1 februari 2020
Uitbreiding LVV Marowijne i.v.m. agrarische ontwikkeling en internationale vereisten

Uitbreiding LVV Marowijne i.v.m. agrarische ontwikkeling en internationale vereisten

Het ministerie van LVV is serieus van plan de verdere ontwikkeling van de agrarische sector in Marowijne ter hand te nemen. Dit gaf LVV-minister Rabin Parmessar het goed opgekomen gehoor te kennen, tijdens een werkbezoek aan Moengo op zaterdag 1 februari 2020. Hij werd daarbij vergezeld van zijn staf, vertegenwoordigers van het ministerie van Handel, Industrie &Toerisme en vertegenwoordigers van de FAO.
LVV start met activiteiten i.v.m. Survey in quarantaine ziekten

LVV start met activiteiten i.v.m. Survey in quarantaine ziekten

In het kader van de Survey in quarantaine ziekten in banaan en bacove, zijn er door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal activiteiten ontplooit. Voor de eerste helft van februari 2020, wordt de theoretische training ten behoeve van de landbouwvoorlichters vervolgd en zal er een aanvang worden gemaakt met de praktische veldtraining. Zij worden getraind in het herkennen van quarantaine ziekten in banaan en bacove. Tijdens de training wordt aan de deelnemers ook meegegeven hoe bij eventuele ziekten, deze onder controle gehouden moeten worden.
Optimalisering informatie stroom vanuit de LVV ressorten

Optimalisering informatie stroom vanuit de LVV ressorten

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is een zeer dynamisch ministerie met dienstverlening naar de gemeenschap toe. De gemeenschap moet op de hoogte worden gehouden van de activiteiten die de verschillende ressort kantoren ontplooien. Op dinsdag 4 februari 2020 zijn de ressort- en rayonleiders uitgenodigd om samen met de Moderne Media Unit van het ministerie, MMU, van gedachten te wisselen over hoe beter invulling te geven aan de communicatie stroom. De heer Clyde Ford, coördinator van de afdeling MMU, heette de aanwezigen van harte welkom,
Minister Rabin Parmessar heeft onderhoud met tuinlieden LVV

Minister Rabin Parmessar heeft onderhoud met tuinlieden LVV

Voor Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is het personeel de meest belangrijke schakel van het ministerie. Voor de bewindsman maakt het niet uit op welk niveau de mensen functioneren.
Intensivering aanpak van Landbouw voorlichters in het Ressort Wanica A. (Kwatta en Pomona)

Intensivering aanpak van Landbouw voorlichters in het Ressort Wanica A. (Kwatta en Pomona)

Het beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is er op gericht de diensten zo dichtbij mogelijk van de doelgroep te brengen. In de meeste agrarische gebieden heeft het ministerie een kantoor waar men terecht kan voor deze diensten. Zo is er te Kwatta, dat bekend staat als agrarisch gebied, achter de Kwattamarkt ook een ressort kantoor van het ministerie
LVV en HI&T roepen op tot benutting agrarische mogelijkheden in Marowijne

LVV en HI&T roepen op tot benutting agrarische mogelijkheden in Marowijne

Het district Marowijne heeft van oudsher bewezen te kunnen voorzien in de eigen behoefte aan groente, fruit en vleesvoorziening. De glorietijden van dit district zijn gememoreerd door minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens een gezamenlijk bezoek aan Moengo op zaterdag 1 februari 2020.
LVV delegatie voert overleg met stakeholders uit rijstsector

LVV delegatie voert overleg met stakeholders uit rijstsector

In verband met de laatste verwikkelingen binnen de rijstsector, is een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij op zaterdag 1 februari 2020 afgereisd naar Nickerie. De delegatie stond onder leiding van de fungerend directeur van het ministerie, Arthur Zalmijn, de onder directeur Landbouw Ashween Ramdin en beleidsadviseur Jaswant Sahtoe. De coördinator Regio West, Guido van der Kooye, maakte ook deel uit van de delegatie.
LVV sluit GAP training af middels certificaatuitreiking aan 41 cursisten in het ressort Zuid-West ( Moengo) district Marowijne

LVV sluit GAP training af middels certificaatuitreiking aan 41 cursisten in het ressort Zuid-West ( Moengo) district Marowijne

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in het district Marowijne de 2 - daagse GAP-training opgezet en afgewerkt. Op zaterdag 1 februari 2020 mochten de trainees hun certificaten in ontvangst nemen van de Minister van LVV, Rabin Parmessar, bijgestaan door de burgermoeder van het district, DC Kenya Pansa.
DC Kenya Pansa ontvangt minister Parmessar in Moengo

DC Kenya Pansa ontvangt minister Parmessar in Moengo

De District Commissaris van het district Marowijne van het ressort Zuid West, Moengo, Kenya Pansa heeft met heel veel genoegen op zaterdag 1 februari 2020 de minister van LVV, Rabin Parmessar en zijn delegatie verwelkomt in het district.  Voor de burgermoeder is dit een historisch bezoek, aangezien er voor het eerst zo een bijzonder activiteit is gehouden ten behoeve van de agrarische sector.
Minister LVV; de landbouwsector in het District Marowijne heeft Potentie

Minister LVV; de landbouwsector in het District Marowijne heeft Potentie

Minister Rabin Parmessar heeft in het district Marowijne, de gemeenschap aldaar opgeroepen om de potentie die dit district heeft aan landbouw mogelijkheden daadwerkelijk tot professionele ontwikkeling te brengen. Het district staat bekend als een der districten die vroeger het meest deed aan de landbouw en zorg droeg voor heel veel landbouw producten. In het Bauxietstadje Moengo heeft minister Parmessar zaterdag 1 februari 2020, vergezeld van zijn staf, vertegenwoordigers van het ministerie van HI&T en van de FAO, die uitvoering geven aan het SAMAP project, de gemeenschap bedankt aangezien zoveel mensen belangstelling hebben getoond om mee te doen met de nieuwe ontwikkelingen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij.